een spiritueel-lichamelijke oefenweg

Een stroming in oevers gebed. 
Onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
In contact gaan zij hun weg. 
De stroom geborgen in de bedding.
De bedding uitgedaagd in de stroom.
De stroom draagt in zich het wezen van zijn bron. 
De bedding de kennis van de weg. 
Geborgenheid en uitdaging, 
ze zijn elkanders binnen- en buitenkant.

 

Al levend schrijft ieder het eigen verhaal. En een verhaal kan men lezen. Men moet dan wel wat afstand nemen, uit de actualiteit stappen, om de levenskwaliteit, in zijn verschillende gelaagdheden, zorgvuldig te leren lezen. Een boeiende opgave, waarbij men de waarde voelt in het dulden wat is, ook het ongemakkelijke. Waarbij men onder ogen ziet hoe ‘ het laten gebeuren en het maken ‘ in elkaar overgaan of elkaar onbeslecht blijven bestrijden. En, hoe het verhaal zich verder kan schrijven, op de eigen maat en met meer aangepaste levenskwaliteit. 

Bij dit fijnvoelend zien, met uiterlijke en innerlijke ogen, wordt men heel betrokken bijgestaan door de coach. Men ziet dan zorgvuldiger hoe en met welke levenskwaliteit men het eigen relatieleven mee vorm geeft en hoe geëngageerd de persoonlijke ontwikkeling gestalte krijgt. Men doet dit door zich een meer accuraat beeld te vormen van de levenskwaliteit en zich voelend bewust te zijn van wat innerlijk wordt teweeggebracht en in beweging komt. Men ziet de eigen keuzen onder ogen die daarbij dragend zijn, hoe deze zich concreet verwerkelijken en wat zij buiten zichzelf en in zichzelf teweegbrengen. 

Ook ziet men hoe en met welke levenskwaliteit men lichamelijk beschikbaar is in alle doen en laten en hoe afgestemd op de leef - en werkomgeving. De dimensies ervan leert men kennen, zoals: hoe het lichaam zijn eigen ritme kan bewaren - hoe het op adem komt en in adem blijft - met welke stabiliteit en soepele buigzaamheid men op de eigen grond kan staan en gaan.

Men leert zien welke onderliggende waarden de levensloop boetseren. Wat deugd doet en verstoort. Wat echt bij zichzelf hoort en wat men eerder draagt zonder er ten volle achter te staan. Hoe gevoelig men is voor spiritualiteit, wat dit dan is en hoe dit vorm krijgt. Dan kan het levensadem worden en als zodanig uitstromen in het privé- en/of beroepsleven;

Dit is het omgangsveld waarbinnen men samen met de lifecoach op weg gaat. Dit kan voor een kortere of langere duur zijn, afhankelijk van de samenwerking die zich al gaande vormt en onderling wordt afgesproken. De aanleiding kan een hindernis zijn, een moeilijkheid die stroom en bedding belaagt. Het kan ook gewoon de uitdagende vraag naar verdieping zijn. 

Het begeleidingstraject is strikt geïndividualiseerd en op maat van de degene die de begeleidingsvraag stelt en deontologisch beschermd.
De samenwerking wordt naar vorm en inhoud besproken, overlegd en afgesproken, alsook de praktische en zakelijke modaliteiten.
De samenkomsten kunnen doorgaan zowel in de begeleidingspraktijk, ten huize van, en op een afgesproken plaats.

Informatie opvragen

Voor concrete bijkomende cursusinformatie en/of vragen neem contact op met Etienne Amand via het mailadres: info@meditatieve-eutonie.be

Cursusagenda

Kennismaking met meditatieve eutonie
Haarlem op zo 7 juli 2019

 

Etienne Amand

Prinsenhof 39 A

B-9000Gent

telefoon: + 32 9 224 03 49

gsm: + 32 476 31 80 62

Meditatieve Eutonie

 

info@meditatieve-eutonie.be

Iban: BE05 0012 4743 7275

BIC: GEBABEBB

BTW: BE0586 699 649