een spiritueel-lichamelijke oefenweg

Het leer- en oefenproces in meditatieve eutonie omvat negen tweedaagse cursussen en een thematische oefengroep voor gevorderden. De negen tweedaagsen kunnen ook als geheel worden aangeboden in een didactische ervaringsgroep, dit wanneer er in de basiscursussen voldoende interesse is voor deze formule.

 

Het proces is als volgt opgebouwd...

 

Basiscursus, deel 1 en deel 2

Dit vormt het fundament van de meditatieve eutonie

Tijdens de basiscursus leert men de meditatieve eutonie oefenprincipes kennen en doet men ervaring op aan de hand van specifieke sleuteloefeningen. Men ontwikkelt een verfijnd lichaamsbewustzijn.

 

In deel 1 gaat het vooral over het  ‘in voelend contact ‘er zijn en blijven, ook als er zich verhoogde tegenstanden aandienen. Sleutel om disponibel en met aangepaste veerkracht tot beweging/handeling te komen.

 

Het in contact er zijn is uiteraard heel fundamenteel. Wat betekent dit concreet en hoe is de link met  tonusregulatie? Hoe oefen je invloed uit op tonus-regulatie? Op welke manier beinvloed een eutonie-oefenhoiuding gunstig het dagelijkse leven?

 

Een heel belangrijke attitude in dit leerproces is achtzaamheid ontwikkelen. Waarden zoals; verlangzamen,  verstillen, laten geschieden en laten zijn wat is, komen hierbij sterk op de voorgrond.  

 

De wil die maakt en realiseert, soms zichzelf dwingend, maakt geleidelijk plaats voor de kracht van de luisterende motiverende wil. Zo kan een ‘als vanzelf‘ beweging/handeling ontstaan.

 

In deel 2 van de basiscursus wordt er  daarenboven veel aandacht geschonken aan innerlijke dynamiek, nl.het meer  doorlaatbaar worden van de lijfelijke binnenruimte en het skelet- en beenderbewustzijn. Buigzaamheid, soepelheid, lichtheid en houvast worden hierdoor ondersteund.

 

Het integreren van een centrale rode draad die doorheen het ganse leerproces loopt, namelijk: het innige onverbreekbare verbond tussen het fysieke- en het geestelijke lichaam, wordt in het bewustzijn gebracht.

 

Thematische verfijning en verdieping

Doorheen de basiscursus is een meer verfijnd lichaamsbewustzijn gegroeid. Dit lichaamsbewustzijn wordt nu verder verrijkt met enkele passende levensthema’s.  De rode draad die er zich doorheen weeft laat zich het best omschrijven als:

 

De bewust subtiele kosmische levenskracht ontluikt en manifesteert zich in de gelaagdheid van het fysieke lichaam en schraagt en heelt met een bepaalde kwaliteit het concrete dagelijkse doen en laten.

 

  • Het beheer van het natuurlijk adembewegingsverloop en de adem als verbinding tussen Geest en lichaam.
  • De genese van stabiliserende krachten bij een soepele eutone oprichting.
  • De ‘als-vanzelf’ zelfexpressieve- en handelende beweging.
  • Het wondere vermogen van natuurlijke klankvorming.
  • In de samenhang cranium - sacrum manifesteert zich een subtiele ritmische beweging, primaire uitdrukking van leven.
  • Het harmoniseren van de hart-mind coherentie en ondersteuning  van zelfhelende krachten.
  • De kundige kunst van de erkennende aanraking is helend en tonusregulerend ondersteunend.
     

Voor deelname aan cursussen in meditatieve eutonie kan men ook contact opnemen met de praktijk van Mia de Vleeschhouwer.

 

De meditatieve eutonie als voedende ondersteuning voor het leven van elke dag! Een kennismaking en introductieworkshop gaat door in Haarlem op zondag 7 juli.

 

Informatie opvragen

Voor concrete bijkomende cursusinformatie en/of vragen neem contact op met Etienne Amand via het mailadres: info@meditatieve-eutonie.be

 

Etienne Amand

Prinsenhof 39 A

B-9000Gent

telefoon: + 32 9 224 03 49

gsm: + 32 476 31 80 62

Meditatieve Eutonie

 

info@meditatieve-eutonie.be

Iban: BE05 0012 4743 7275

BIC: GEBABEBB

BTW: BE0586 699 649