een spiritueel-lichamelijke oefenweg

Wanneer we in ons dagelijkse leven het woord spanning gebruiken, duidt dit doorgaans op een toestand van verhoogde gespannenheid. Een toestand die niet als harmonisch wordt aangevoeld, als zich niet lekker voelen. Dat dit gevoel de beleving is van de graad van gespannenheid van het fysieke lichaam is men zich meestal maar vaag bewust en  tonusbewustzijn is ons eerder vreemd.  Nochtans is het een makkelijke en efficiënte insteek om met spanningstoestanden te leren omgaan.

Om dit te begrijpen is inzicht nodig in wat tonus is.

Tonus komt van het Griekse woord ‘tonos’ wat letterlijk spanning betekent en van het werkwoord ‘teinein’ wat spannen wil zeggen. In het Latijn vertaald als  tonus, eveneens gerelateerd aan klank, toon. In medische taal wordt met tonus bedoeld de spanning van de weefsels, in het bijzonder van de musculatuur. 

Blijven we daar wat dieper bij stilstaan.

Klank, toon, het verwijst naar een trillingspatroon. Elke cel is een intelligent trillingspatroon en het lichaam een conglomeraat van vele verschillende trillingsfrequenties of anders gezegd trillingssnelheden.

De natuurlijke trillingsfrequentie van het fysieke lichaam is het complex van trillingsfrequenties die door het lichaam op de meest makkelijke wijze in stand kan worden gehouden. 

Alles is energie, alles is dus voortdurend in beweging, of nog anders gezegd, alles trilt. Het fysieke lichaam kunnen we dus ook begrijpen, heel eenvoudig uitgedrukt,  als een complex van trillingen in gestolde vorm. Komt daar nog bij dat er daarenboven een voortdurende stroom van subtiele energie aanwezig is, komende vanuit de oerbron van alles, door alle aaneensluitende energiefrequenties heen stromend tot in de fysieke dimensie van de werkelijkheid.

Wanneer zo een kracht in de lichaamsruimte, bv. in de celruimte wervelt en zich uitbreidt ontstaat er op het omhullend membraam een druk. Deze druk is voelbaar als een spanning. 

Anders gezegd:   wanneer de subtiele levenskracht in de cellen wervelt komt de cel in spanning, of globaler uitgedrukt, het lichaam komt in tonus. Het is deze wervelende stroom van subtiele levensenergie dat het lichaam in stand houdt. Wanneer het lichaam zich bevindt in een harmonisch afgestemde tonus, spreken we van een eu-tonus. Het is dan ook heel evident dat deze toestand van eutonus steeds verwijst naar, wakkerheid, alertheid en aktiebereidheid. De intelligente levenskracht  bewerkstelligt dat het lichaam er is, in verbondenheid met alles.

De eutonus is dus steeds in verandering, ingebed in de uitwendige en inwendige omstandigheden van het moment. Het lichaam als conglomeraat van vele verschillende trillingsfrequenties in een eutone toestand is een heel dynamisch gebeuren. Als je bv. een wandeling maakt en je gaat een helling omhoog zal de toon van de eutonus  heel anders zijn dan wanneer je rustig in het gras ligt te genieten van een warm zonnetje.

De subtiele levenskracht is er steeds, maar het fysieke niveau is niet altijd juist afgestemd om optimaal  de subtiele levenskracht te ontvangen. 

Dit brengt ons weer bij spanningen. Allerlei stress gerelateerde spanningen, komende vanuit het contact met de omgeving of innerlijk vanuit de gevoels- en gedachtenwereld, drukken zich uit in het fysieke lichaam via vormen van opspanningen die onbewust een chronisch karakter bekomen. Het resultaat van dit alles is dat het natuurlijke vermogen van een veerkrachtige tonusregulatiedynamiek dreigt teloor te gaan. Dan kan men niet anders dan, willens nillens, met zijn makende wil en soms met ongehoorde inspanningen, proberen zijn veerkracht en afgestemde tonus te bewaren. Het resultaat hiervan is dat het ontvangen van de subtiele wervelende levenskracht  ingeperkt wordt, wat leidt tot minder levenskwaliteit, tot onbalans in de tonus en tot allerlei ongemakken.

Het lichaambewust worden, in de ervaring, van de toestand van ontvankelijkheid voor de subtiele levensenergie, via de tonus,  is het werkterrein van de meditatieve eutonie. De veerkracht van de tonusregulatiedynamiek wordt  gestimuleerd en kan zo uitgroeien tot een levenshouding. Een attutude die levenskwaliteit bevordert  in het concrete  gebeuren van elke dag.

 

Etienne Amand – Gent 17 april 2017 .

Informatie opvragen

Voor concrete bijkomende cursusinformatie en/of vragen neem contact op met Etienne Amand via het mailadres: info@meditatieve-eutonie.be

Cursusagenda

Kennismaking met meditatieve eutonie
Haarlem op zo 7 juli 2019

 

Etienne Amand

Prinsenhof 39 A

B-9000Gent

telefoon: + 32 9 224 03 49

gsm: + 32 476 31 80 62

Meditatieve Eutonie

 

info@meditatieve-eutonie.be

Iban: BE05 0012 4743 7275

BIC: GEBABEBB

BTW: BE0586 699 649